Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAMODOBRO

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep działający pod adresem www.samodobro.com.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy.
Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
Właścicielem Sklepu internetowego www.samodobro.com.pl jest firma Magdalena Galas-Klusek SAMODOBRO (działalność zarejestrowana pod adresem: 26-200 Modliszewice, ul. Piotrkowska 127, NIP 6581866602, REGON 367508056).

OFERTA

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
Wszystkie oferowane towary pochodzą od renomowanych producentów, są fabrycznie nowe, wolne od wad.
Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia.
Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
Prezentowane na stronach Sklepu nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność firmy Magdalena Galas-Klusek SAMODOBRO, producentów lub firm współpracujących. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
Zamówienia złożone po godz. 17.00 oraz w soboty, niedziele i święta realizowane będą od rana następnego dnia roboczego.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do:
odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia,
odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości.
Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Zamówienie wysłane nie może zostać anulowane; w uzasadnionych przypadkach Sklep może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane do Klienta.

PŁATNOŚCI, DOSTAWA

Klient ma możliwość dokonać płatności za zamówione towary przelewem na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia lub gotówką, przy odbiorze (w przypadku przesyłki kurierskiej UPS).
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu, a w przypadku wybrania opcji “za pobraniem” po złożeniu zamówienia.
Zakupiony towar z wybraną formą przesyłki inną niż “Odbiór osobisty” wysyłamy w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS. Dostawa Pocztą Polską następuje zazwyczaj w ciągu 1-3 dni. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1 dnia roboczego po wysyłce z naszego magazynu.
Koszty transportu ponosi Klient. Standardowe koszty przesyłki wynoszą:
0zł – odbiór osobisty (po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu odbioru zamówienia)
9zł – paczka priorytetowa Pocztą Polską
14zł – przesyłka kurierska UPS
21zł – przesyłka kurierska UPS “za pobraniem”
Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu lub, na życzenie Klienta, rachunek. W przypadku faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP). Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury VAT Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu.
Zamówienia (za wyjątkiem opcji “za pobraniem”), które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem strony postanowią inaczej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego samodobro.com.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres e-mail: info@samodobro.com.pl , ul. Piotrkowska 127, 26-200 Modliszewice
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Magdalena Galas-Klusek SAMODOBRO, ul. Piotrkowska 127, 26-200 Modliszewice
W przypadku uszkodzenia uszkodzenia towaru, lub jego używania w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, Sklep może żądać zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Zwrot wpłaty zostanie dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na wskazane konto bankowe.
W przypadku wymiany, towar wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) oraz wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu z dopiskiem „Wymiana”. Przesyłka z wymienionym towarem jest wysyłana do Klienta na koszt Sklepu.
Zwrotowi nie podlega towar personalizowany, modyfikowany na specjalne życzenie kupującego (zmiana długości, szerokości, modyfikacje kroju, indywidualny wybór koloru, indywidualny wybór materiału), oraz który nie jest w ofercie standardowej.

REKLAMACJE

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Magdalena Galas-Klusek SAMODOBRO, ul. Piotrkowska 127, 26-200 Modliszewice, mailowo pod adres info@samodobro.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sklep odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@samodobro.com.pl
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
W przypadku wykrycia wady, towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu na koszt Klienta z dopiskiem „Reklamacja”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu samodobro.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia.
Opinie i pytania dotyczące prezentacji produktów i realizacji zamówień można kierować na adres poczty elektronicznej: info@samodobro.com.pl